Hvordan fungerer whole life insurance?

Denne artikel vil forklare, hvordan hellivsforsikring fungerer. Denne type livsforsikringspolice, som er permanent og fastforrentet, betaler en dødsydelse til modtageren, efter at forsikringstageren dør. Denne kontantværdi, som er udskudt skat og vokser i løbet af politikkens levetid, udskydes skat. Kontantværdien kan bruges af modtagere til at betale store udgifter eller til andre formål. Livsforsikringsselskabet betaler udbytte for at bestemme kontantværdien.

Du kan trække et delvist beløb for at få kontantværdien af din politik. Dette giver dig mulighed for at akkumulere skattefrie kontanter over tid. Disse penge kan bruges til at finansiere velgørende indsats eller bevare en arv for dine kære. Hele livsforsikring er måske ikke for alle. Før du køber en politik, bør du overveje flere vigtige faktorer. Du bør ikke købe hele livsforsikringen, hvis dine IRA- og 401k-bidrag maksimeres.

Overvej alle mulige faktorer, før du køber en forsikringspolice. Uafhængige vurderinger bør give et godt firma høje karakterer. Spørg din mægler og agent om deres anbefalinger om den bedste dækning. Når du har gjort din forskning, vil du være godt på vej til at få en politik, der beskytter dig og din familie. Guardian er et godt sted for dig at starte, hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte.

Hele livsforsikringen giver dig livslang dækning. Dine modtagere vil få en kontant dødsydelse i tilfælde af din død. Disse penge kan bruges til tilbagebetaling af gæld og arv. Denne dækning kan også opbygge kontantværdi, som du kan bruge til at låne mod at betale for universitetsundervisning eller endda købe et hjem. Hele livsforsikring kan være den bedste mulighed for dig, hvis du ikke ønsker at skulle bekymre dig om dyre begravelsesomkostninger. Mens hele livsforsikring kan være dyrere end livsforsikring af de samme grunde, er det en stor langsigtet investering, der vil gavne din familie i fremtiden.

Når du bliver ældre, koster hele livsforsikringen mere. Præmier stiger med 8 til 10% hvert år, når du når 60. Præmiebetalingerne er højere, hvis der er en dødsydelse. Forsikringsselskabet vil vurdere ansøgerens generelle helbred og vil tildele en lavere præmie til en sund ansøger. Nogle medicinske tilstande vil resultere i højere præmier. Du bør derfor overveje dit generelle helbred, før du køber en politik.

Hele livsforsikringen kommer med sit eget sæt ulemper og fordele. Selvom det er dyrere, forbliver hele livsforsikringen i kraft i hele forsikredes liv. Hele livsforsikring bygger en kontantværdikonto, som senere kan bruges til at betale for lægeudgifter eller andre udgifter. Hele livsforsikring er en bedre mulighed for dig, afhængigt af hvilken type plan det er. Denne type forsikring kan give en permanent løsning på økonomisk sikkerhed for din familie.

Hele livsforsikringen er permanent livsforsikring, der udbetaler en dødsydelse til dine modtagere i tilfælde af din død. Dødsydelsen, som også er kendt som dens pålydende værdi, er ikke skattepligtig og vokser over tid. Hele livsforsikringen er permanent. Det er ikke som livsforsikring. Hele livsforsikring har mange fordele.

Continue Reading